OFERTA

Konsultacje, poradnictwo psychologiczne

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne to oferta skierowana do osób odczuwających dyskomfort w związku z przeżywanymi trudnościami. Pierwszy etap polega na zorientowaniu się w sytuacji osoby zgłaszającej się na konsultację. Następnie udzielona zostaje pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku danego człowieka konieczna jest terapia, czy wystarczające będzie udzielenie porady. Konsultacje nakierowane są na rozwiązanie bieżących problemów, znalezienie skutecznego sposobu działania w danej sytuacji. Dzięki nim klienci uczą się rozwiązywać swoje problemy w sposób bardziej efektywny i skuteczny. Efektem spotkań konsultacyjnych może być również zaplanowanie odpowiedniej dla danego klienta psychoterapii.

Konsultacje, poradnictwo psychologiczne

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna polega na pracy z pacjentem nad jego osobistymi celami i problemami, zgodnie z uzgodnionym wcześniej planem terapii. Psychoterapia może opierać się o wytyczne dotyczące leczenia danego zaburzenia (np. depresji, fobii, bulimii). W planie terapii zostają uwzględnione również indywidualne trudności pacjenta, a także obszary, w których chciałby dokonać zmiany i umiejętności, które chciałby opanować. W „Równoważni” praca terapeutyczna jest oparta na podejściu poznawczo-behawioralnym.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par/rodzin

Niektóre z problemów, z jakimi spotykają się osoby zgłaszające się po pomoc, wymagają obecności w gabinecie więcej niż jednej osoby. W ramach psychoterapii pary lub rodziny osoby biorące w niej udział mają możliwość wypracowania nowych sposobów komunikacji i rozwiązania problemów pojawiających się w relacji. Obecność więcej niż jednej osoby w gabinecie wymaga więcej czasu, a także uwzględnienia potrzeb i celów wszystkich osób zaangażowanych w proces terapii. Do poszukiwania terapii często skłania poczucie osamotnienia w związku, częste konflikty, ale również kryzysy i przemiany, jakim podlega dana relacja.

Psychoterapia par/rodzin

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej skupioną na bieżących problemach, które przyczyniły się do powstania kryzysu. Przyczyną poszukiwania tej formy pomocy może być między innymi utrata pracy, utrata bliskiej osoby, czy rozstanie z partnerem. Interwencja kryzysowa zapobiega przyszłym negatywnym skutkom nierozwiązanych problemów (rozwinięciem zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym). Udzielenie tego typu pomocy wiąże się ze złagodzeniem silnej reakcji emocjonalnej powstałej w wyniku kryzysu, odbudowaniem poczucia bezpieczeństwa i wiary we własne możliwości.

Interwencja kryzysowa