O MNIE

Bogna Filipczak-Matuszewska

Nazywam się Bogna Filipczak-Matuszewska. Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza ukończyłam w 2010 roku, realizując specjalność z zakresu psychologii klinicznej. Moje doświadczenie zawodowe obejmowało pracę z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, podopiecznymi hospicjum domowego, a także pacjentami oddziału dziennego psychiatrycznego. Od 2012 roku pracuję w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. W swojej pracy zajmuję się pomocą rodzinom zastępczym, diagnozowaniem kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, interwencją kryzysową, a także poradnictwem psychologicznym.

Zawodowo interesuję się seksuologią, problematyką zaburzeń więzi, zaburzeniami odżywiania oraz kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych. Pracując z klientami staram się integrować wiedzę z różnych dziedzin i pojmować człowieka jako całość – wzajemnie wpływające na siebie elementy. Bliski jest mi pogląd, że proces terapii wymaga dobrego poznania specyfiki funkcjonowania danej osoby oraz dobrania metod do jej indywidualnych potrzeb.

Bardzo ważny dla mnie jako psychologa jest nieustanny rozwój i poszerzanie wiedzy w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnych form pomocy moim klientom. W 2011 roku ukończyłam Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. W latach 2013-2015 byłam słuchaczem Podyplomowego Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego. Obecnie studiuję w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia. Bardzo chętnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach podnoszących moje kwalifikacje i pozwalających uzyskać wysoką jakość świadczonych usług w dziedzinie pomocy psychologicznej. W ostatnim czasie uczestniczyłam w wykładzie poświęconym diagnozie klinicznej hiperseksualności, Międzynarodowym Kongresie „Wielość w jedności” Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, konferencji poświęconej Terapii Akceptacji i Zaangażowania, a także szkoleniach opartych o podejście skupione na rozwiązaniach i dialog motywujący.

Prywatnie interesuję się literaturą i filmem, lubię podróżować. Uwielbiam gotować, ogromną przyjemność sprawia mi eksperymentowanie z nowymi przepisami oraz poznawanie nowych smaków. Od kilku lat regularnie ćwiczę jogę.